Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika, klijenata ili zaposlenika.
Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci te u koju svrhu se smiju koristiti.

Sukladno roku usklađivanja s odredbama Uredbe Europske Unije (do 25.5.2018.) pozivamo Vas na seminar i savjetovanje radi provedbe GDPR odredba.

Seminar će se održati 18.05.2018. u terminu od 9-16 h u kongresnoj dvorani Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, Split.

Predavač je Anita Šlogar, dipl. iur. - pravnica i savjetnica u projektima usklađivanja poslovnih subjekata s GDPR odredbama.

U slučaju interesa, dodatnih informacija, ljubazno Vas molim da kontaktirate kolegicu:

Lidija Huljak,

Br. mob.: 097/6805503
ili
e - mail: lidija.huljak@inspekt.hr