Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća ispitivanje fizikalnih (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije) i kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para i prašina).

Zakon o zaštiti na radu definira obavezu ispitivanja čimbenika radnog okoliša.

Tvrtka Inspekt d.o.o. nudi uslugu ispitivanja čimbenika radnog okoliša na području cijele Republike Hrvatske.

 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka