Temeljem zakona o zaštiti na radu i njegovih podzakonskih akata, definirana je potreba angažiranja koordinatora za zaštitu na radu prilikom izvođenja građevinskih radova. Tvrtka Inspekt d.o.o. pruža uslugu  koordinatora za zaštitu na radu:

  • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I
  • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II
 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka