U svom radu prvi u RH koristimo isključivo ekološko prihvatljive proizvode (sve brtvene mase, paste za brušenje i poliranje koje koristimo razvijene su isključivo na bazi vode, pa nakon naših usluga nema potrebe za sanacijom teško razgradivog otpada).

Osigurali smo prijenos znanja (Transfer of Know-how), od strane vodećih svjetskih eksperata za predmetna područja, a sve sa premisom da našim kupcima pružimo jednu multidisciplinarnu razinu usluge, koja neće biti orijentirana samo na puko ispunjavanje propisanih zahtjeva (definiranih važećom zakonskom legislativom ili internim sustavima za održavanje kvalitete).

Naša je poslovna strategija usmjerena na kontinuirani razvoj čitavog spektra povezanih usluga, a kojom ćemo našim kupcima omogućiti energetsko učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju, uz održavanje visokih sigurnosnih standarda, te modernizaciju i produljenje životnog vijeka njihovih industrijskih postrojenja.

hydraulic-comparator-pressure-calibration-79975-6200861