Periodični pregledi i ispitivanja opreme pod tlakom niske razine opasnosti

Ispitivanja i priprema opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodične preglede OPT Agencije (prvi pregled, redovni periodički pregledi, izvanredni pregledi; vanjski pregled, unutarnji pregled, pokus tlakom, NDT; endoskopija, ultrazvuk, mjerenje debljine stjenke, ispitivanje zavara, sva neophodna akreditirana umjeravanja …)

Legalizacija nove (kao i instalirane, a neprijavljene) opreme pod tlakom i tlačnih sklopova

 • Poslovi razvrstavanja opreme pod tlakom prema važećem Pravilniku i razredima opasnosti
 • Usklađivanje ili izrada nove projektne dokumentacije u skladu sa zahtjevima EK PED 97 Direktive
 • Vođenje svih potrebnih zapisa
 • Poslovi zastupanja naručioca kod Državnog Inspektorata, OPT Agencije i ostalih nadležnih institucija

Izvođenje rekonstrukcija na posudama pod tlakom

 • Usklađivanje izvedenog stanja sa nedostatcima utvrđenim tijekom inspekcijskih nadzora
 • Dopuna postojeće dokumentacije i izrada dodatne dokumentacije
 • Servisno-rekonstrukcijski radovi na tlačnoj opremi, antikorozivna zaštita, premazi

Izrada elaborata i kontrolnih proračuna za spremnike

Naprezanja (kidna i vlačna čvrstoća), trošenje materijala, kritične brzine istjecanja i utakanja, proračun tlaka otvaranja ventila sigurnosti, koeficijent rasterećenja sigurnosnih sklopova na tlačnoj opremi (eng. „Discharge capacity“), proračun i usklađivanja rada pilot ventila i/ili rasprskavajućih diskova…

Kompletno održavanje posuda pod tlakom i instalacija, UNP spremnika, isparivačkih postrojenja, SKID jedinica, utakališta UNP-a…

Legalizacija cjevovoda, izrada dodatne dokumentacije za postojeće cjevovode, periodički pregledi i ispitivanje cjevovoda, izvanredni pregledi cjevovoda i rekonstrukcije

Nerazorna ispitivanja (u skladui s ISO 9172 / EN 473)

 • Ultrazvučna metoda
 • Endoskopska metoda
 • Vizualna kontrola (magnetne čestice, penetranti…)
 • Ispitivanje zavara
 • Nerazorna ispitivanja na posudama pod tlakom za vrijeme eksploatacije, u skladu s Direktivom EK PED 97