Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta (MTU).

Tvrtka Inspekt d.o.o. je ovlaštena tvrtka za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija stručne razine I-IV sukladno Pravilniku HSUP-P 601.111, te posjedujemo ovlaštenje od većine operatora distribucijskih sustava za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije na njihovom distributivnom području:

  • STAMBENIH ZGRADA I RADNIH PROSTORA
  • PLINSKIH KOTLOVNICA
  • TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA OBRTA, MALE PRIVREDE I INDUSTRIJE

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

  • propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
  • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
  • nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
  • nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
  • neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
  • nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

fm03-10101_web-(2)

 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka