Mobilna i stacionarna radionica za servisiranje mjerila tlaka i temperature, sigurnosnih ventila i industrijskih armatura

  • Servis mjerila tlaka s analognim ili digitalnim očitanjem, mjehovi, dijafragme, aseptički fitinzi za prehrambenu i farmaceutsku industriju
  • Servisiranje i podešavanje laboratorijskih temperaturnih komora (autoklavi, sterilizatori, inkubatori, kupelji, zamrzivači…), uz provedbu završnog temperaturnog mapiranja (moguće i akreditiranom metodom)
  • Servis sigurnosnih ventila (s ravnim ili konusnim sjedištem), dijamantno brušenje dosjednih brtvenih površina, brušenje Al2O3 pločama i folijama, brušenje i poliranje, lepanje Bor-oksidnim pastama na bazi vode
  • Servis svih vrsta industrijskih armatura, brušenje dosjeda na terenu: ravno sjedište DN ≤ 600, konusno sjedište DN ≤ 450
  • Sanacija propuštanja plina u Ex zonama, te pare i plina u energetskim postrojenjima (amonijak, freon, CO2, UNP, zemni plin, metan, butan, propan…)
  • Servis termometara, temperaturnih indikatora i kalibratora
  • „Customizing“ i „Retro fitting“ postojećih ventila i armatura u energetsko-tehnološkim pogonima, a prema konkretno definiranim korisničkim zahtjevima