Umjeravanje mjerila tlaka i temperature – akreditacija HAA 2265

  • Umjeravanje manometara, vacuummetara, pretvornika tlaka s električnim izlazom, kalibratora tlaka
  • Evaluacija i podešavanje ventila sigurnosti
  • Umjeravanje referentnih etalonskih termometara, termometara s direktnim pokazom ili digitalnim očitanjem
  • Umjeravanje laboratorijskih temperaturnih komora; inkubatora, autoklava, sterilizatora, zamrzivača, hladnjaka
  • Evaluacija fluidnih (laboratorijskih) kupelji

Umjeravanje temperaturnih (suhih) blok kalibratora, temperaturnih indikatora, temperaturnih kalibratora-simulatora