Tvrtka Inspekt d.o.o. ima ustrojen laboratorij koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Mjerenja koja obavljamo su:

  • Masene koncentracije krutih čestica
  • Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida, ugljikovog monoksida,
    kisika i dušikovih oksida
  • Određivanje dimnog broja
  • Kontrolno mjerenje (umjeravanje) krutih čestica
  • Određivanje masene koncentracije ukupnog organskog ugljika
  • Određivanje HCl-a
 
 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka