Izrada dokumentacije za ishođenje vodopravne dozvole

  • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednih onečišćenja
  • Pravilnik o radu i održavanju objekata odvodnje i uređaja za obradu otpadnih voda
  • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda
  • Detaljan opis tehnoloških postupaka po tehnološkim cjelinama sa posebnim osvrtom na bilancu voda u pojedinim postupcima
  • Popunjavanje PIV obrazaca