• Izrada i provjera, te analiza praćenja stanja za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
  • Izrada izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i verifikacija izvješća o emisijama u okoliš
  • Vođenje poslova zaštite okoliša