Obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara su složeni procesi navedenih područja koje čini niz obveza proizašlih i zadanih zakonskom regulativom, te su svi Poslodavci u Republici Hrvatskoj obvezni organizirati i provoditi ovu vrstu poslova.

 rad

 ZNR_slika_1