Pregledi i ispitivanja ZNR i ZOP

 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Ispitivanje vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara
 • Ispitivanje Radne opreme
 • Ispitivanje dizala
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje čimbenika radnog okoliša
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Potrebna ispitivanja za minimalno-tehničke uvjete MTU
 • Servis vatrogasnih aparata

Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – Ex ispitivanja

 • Ispitivanje i umjeravanje bimetalnog releja i motornih zaštitnih sklopki
 • Mjerenje impedancije petlje kvara
 • Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Ispitivanje otpora uzemljenja (zaštitno, pogonsko, gromobransko i združeno)
 • Ispitivanje uređaja diferencijalne struje
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Mjerenja struja praznog hoda, otpora namota statora i otpora izolacije na motorima
 • Izrada Ex priručnika