Vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara

 • Stručnjak (II. stupnja) zaštite na radu
 • Odgovorna osoba za zaštitu od požara

Osposobljavanje radnika

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći

Izrada akata

 • Izrada Procjene rizika iz područja zaštite na radu
 • Izmjene i dopune Procjene rizika iz područja zaštite na radu
 • Izrada Procjene opasnosti rada s računalom
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Znakovi sigurnosti i upute za rad na siguran način

Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti (znakovi opasnosti i zabrana, evakuacijske i sigurnosno-požarne upute). Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

Koordinator za zaštitu na radu

 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I
 • Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II