Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup  radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi. Temeljem Zakona o Zaštiti na radu propisana je novčana kazna ukoliko pravna osoba ne poduzme dolje navedene radnje.

Tvrtka Inspekt d.o.o. obavlja poslove vezane uz evakuaciju i spašavanje:

  • Izrada plana evakuacije i spašavanja (pismeni i grafički dio)
  • Osposobljavanje odgovornih osoba (voditelja evakuacije) i osposobljavanje osoba za provedbu plana evakuacije i spašavanja
 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka