Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Tvrtka Inspekt d.o.o. je ovlaštena tvrtka za izradu Procjene rizika. Temeljem Zakona o zaštiti na radu, svaka pravna osoba obavezna je imati izrađenu Procjenu rizika, u suprotnom postoji rizik od plaćanja novčane kazne definirane Zakonom. 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas:

Vaše ime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Vaš broj telefona (obvezno)

Predmet

Vaša poruka