Ispitni laboratorij I-lab

I-lab 17025 haa 1269

 

AKREDITIRANE METODE

 

Ispitni laboratorij I-lab

  • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Akustička mjerenja (buka okoliša i zvučna izolacija)
  • Ispitivanja nepropusnosti sustava odvodnje
  • Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
  • Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi 
    • Ispitivanje i podešavanje u laboratoriju kao i na terenu sigurnosnih ventila u ispitnom području od (-1) do 300 bar.

NEAKREDTIRANE METODE

  • Demontaža i/ili servisiranje sigurnosnih ventila, te ponovna montaža nakon ispitivanja

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?