Ispitni laboratorij I-lab

ISPITNI LABORATORIJ I-LAB

HRN EN ISO/IEC 17025:2017

                                                             17025 haa 1269

INSPEKT d.o.o.- Ispitni laboratorij I-lab akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji br. 1269.

AKREDITIRANE METODE

Ispitni laboratorij I-lab

  • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Akustička ispitivanja (buka okoliša i zvučna izolacija)
  • Ispitivanja građevnih proizvoda
  • Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
  • Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi 
    • Ispitivanje i podešavanje u laboratoriju kao i na terenu sigurnosnih ventila u ispitnom području od (-1) do 300 bar. 

NEAKREDTIRANE METODE

  • Demontaža i/ili servisiranje sigurnosnih ventila, te ponovna montaža nakon ispitivanja

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?