EX ispitivanja

EX ispitivanja - ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom obuhvaćaju provjeravanje instalacija postrojenja ili objekata u kojima postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom, a prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Inspekt d.o.o. usluge iz područja EX ispitivanja:

·      Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

·      Ispitivanje i umjeravanje bimetalnog releja i motornih zaštitnih sklopki

·      Mjerenje impedancije petlje kvara

·      Izjednačavanje potencijala i neprekinutosti zaštitnog vodiča

·      Mjerenje otpora izolacije

·      Ispitivanje otpora uzemljenja (zaštitno, pogonsko, gromobransko i združeno)

·      Ispitivanje uređaja diferencijalne struje

·      Ispitivanje statičkog elektriciteta

·      Mjerenja struja praznog hoda, otpora namota statora i otpora izolacije na motorima

·      Izrada Ex priručnika

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?