Facility management

Individualne potrebe održavanja Vaših objekta zahtijevaju rješenja prilagođena Vašim potrebama. S tom zadaćom stoje Vam na raspolaganju naši facility management djelatnici. Analiziramo i optimiziramo: troškove Vaših objekata, ispunjenje funkcionalnih zadaća, održavanje vrijednosti i poduzimanje mjera sa ciljem smanjenja troškova i povećanje vrijednosti nekretnina.
Kompetencijom i know how-om razvijamo model održavanja prilagođen potrebama Vaših nekretnina.
Sektor facility managementa bi obuhvaćao sljedeće stručne usluge:

 • Tehničko upravljanje objektima
 • Tekuće održavanje
 • Investicijsko održavanje
 • Upravljanje procesima CAFM software
 • Energetika
 • Briga o interijeru i eksterijeru
 • Infrastrukturno upravljanje objektima
 • Čišćenje i odvoz snijega
 • DDD usluge
 • Hortikultura
 • Ostale prateće usluge
 • Komercijalno upravljanje objektima
 • Praćenje jamstva i garancija
 • Upravljanje zakupima
 • Projektiranje prenamjena prostora
 • Arhiva dokumentacije i upravljanje objektima
Funkcionalna i tehnička ispravnost objekta osigurava nesmetano odvijanje osnovne djelatnosti i ispunjenje preduvjeta za uspješno poslovanje. Redovito održavanje (dnevno, periodičko): smanjuje financijske izdatke i osigurava maksimalnu funkcionalnost objekta te planiranje i kontrolu troškova.
Sklapanjem ugovora o održavanju, u opsegu i dinamici-sukladno potrebama Vaših objekata, Vi dobivate:
 • Plan održavanja i nadzor nad funkcionalnim elementima objekta te mjesečni izvještaj o stanju sa prijedlogom potrebnih radnji na uklanjanju nedostataka.
 • Stručne usluge održavanja visokog standarda kvalitete i konkurentnih cijena.
 • Usluge domara i manjih popravaka kojima se blagovremeno otklanjaju nedostaci te se na taj način sprječavaju daljnja veća oštećenja. Budući da je cijena angažmana domarskih usluga niža od usko specijaliziranih popravaka uštede na Vašem objektu su značajne.
Prednosti naših usluga su:
Financijske uštede
 • Planirano održavanje prilagođeno potrebama Vaših objekata donosi financijske uštede te transparentnost troškova
Sigurnost
 • Vi i vaši suradnici obavljate svoju djelatnost u okruženju koje je konstantno održavano a time i maksimalno sigurno
 • Nadzor izvršenih radova u dinamici i opsegu uz jamstvo na izvedene radove 
Funkcionalnost
 • Redovitim održavanjem kvarovi su značajno rjeđi a korisnici funkcionalno koriste prostor u kome rade
Održavanje vrijednosti nekretnine
 • Dobro održavan prostor jamči njegovu dobru tržišnu vrijednost

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?