Ispitivanje plinonepropusnosti

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno-tehničkih uvjeta (MTU).

Tvrtka Inspekt d.o.o. ovlaštena je tvrtka za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija stručne razine I – IV (bez ograničenja snage) sukladno pravilniku HSUP-P 601.111, te posjedujemo ovlaštenje od većine operatora distribucijskih sustava za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti  plinske instalacije na njihovom distributivnom području.

Ispitivanje plinskih instalacija (prirodnog plina i UNP-a):

 • STAMBENIH ZGRADA I RADNIH PROSTORA
 • PLINSKIH KOTLOVNICA
 • INDUSTRIJSKIH KUHINJA
 • TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA, OBRTA, MALE PRIVREDE I INDUSTRIJE
 • STANICE TEHNIČKIH PLINOVA

 

USLUGE:

Ispitivanje instalacija prirodnog plina
o Unutarnjih instalacija stambenih zgrada i radnih prostora
o Instalacija plinskih kotlovnica
o Instalacija industrijskih tehnoloških postrojenja
Ispitivanje instalacija UNP‐a
o Ispitivanje instalacija spojenih na UNP‐ spremnik
o Ispitivanje instalacija spojenih na sustav s bocama
o Ispitivanje instalacija utakališta autoplina
Ispitivanje instalacija tehničkih plinova
o Kisik (O2),
o Ugljični dioksid (CO2),
o Dušik (N2),
o Sumporovodici (HXSY), …
Ispitivanje instalacija bioplina i deponijskog plina

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtjeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

 • Propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
 • Nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
 • Nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
 • Nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
 • Neispravno, nepouzdano, neodrživo ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
 • Nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

 

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.


Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?