Projektiranje

Projektiranje mape arhitektura definiramo kao vremenski ograničenu aktivnost, koja se poduzima s ciljem stvaranja jedinstvenog proizvoda ili usluge, odnosno tehničke dokumentacije kojom se određuju tehnička svojstva sustava i njegov smještaj u prostoru, u skladu sa specifičnim zahtjevima. Naš tim ovlaštenih inženjera u mogućnosti je izvesti sva projektna rješenja usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim (HRN) i  međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke. 

Inspekt usluge projektiranja obuhvaćaju:

Izrada  projektne  dokumentacije  (idejni,  glavni,  izvedbeni, izvedeno stanje) 

  • električnih instalacija
  • strojarskih instalacija
  • vodovoda i odvodnje

Izrada elaborata zaštite na radu i izrada elaborata zaštite od požara, za:

  • javne građevine (škole, bolnice, vrtići)
  • poslovne  građevine  (proizvodni  pogoni,  poslovne  zgrade i uredi) 
  • infrastrukturne  građevine  (javna  i  privatna  infrastruktura) 
  • industrija (proizvodni pogoni i postrojenja)
  • stambene i jednostavne građevine

Stručni nadzor na građevinama u skladu sa Zakonom o  prostornom uređenju i gradnji.

 

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?