Rukovanje opasnim kemikalijama

Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, čl. 45.‐ 49.) utvrđena je obveza poslodavca prilikom rada s opasnim kemikalijama. Poslodavac je dužan Procjenom rizika utvrditi opasne kemikalije koje se koriste te primjenjivati odgovarajuća pravila zaštite na radu. Poslodavac je obvezan uskladiti svoje poslovanje sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007, čl. 61. St. 5.). 

Inspekt d.o.o. pruža sljedeće usluge iz područja rukovanja opasnim kemikalijama:

  • Konzultantske usluge za rad s opasnim radnim tvarima
  • Izrada Procjene rizika za kemikalije
  • Izrada uputa za siguran rad s kemikalijama
  • Provođenje vježbe nesreće s kemikalijama
  • Izrada i revizija Sigurnosno tehničkih listova (STL)
  • Prijava Sigurnosno tehničkih listova na Hrvatski zavod za  toksikologiju (HZT)
  • Popunjavanje očevidnika za kemikalije (mjesečni, godišnji)
  • Sudjelovanje u izradi dokumentacije za prijavu „kemijskog“ skladišta
  • Obavljanje poslova Sigurnosnog savjetnika (ADR savjetnik)
  • Praćenje propisa te obavještavanje i savjetovanje Poslodavca iz područja prijevoza opasnih radnih tvari

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?