Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i učinkovito gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za dojavu i gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Svaki poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve radnike sa navedenim planovima te provoditi vježbe evakuacije najmanje jednom u dvije godine. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki radnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Inspekt d.o.o. usluge iz područja zaštita od požara:

 • Vođenje poslova zaštite od požara
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja
 • Izrada  Plana  evakuacije  i  spašavanja  –  grafički  i  tekstualno
 • Izrada uputa za početno gašenje požara
 • Izrada upute za plan postupanja u slučaju požara
 • Izrada  upute  za  postupanje  u  slučaju  evakuacije  i  spašavanja
 • Provođenje vježbe evakuacije i spašavanja
 • Provođenje vježbe gašenja požara
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Ispitivanja električnih instalacija
 • Ispitivanja statičkog elektriciteta
 • Izjednačavanje  potencijala  i  neprekinutosti  zaštitnih  vodiča 
 • Ispitivanja tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanja sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanja gromobranske instalacije
 • Ispitivanja unutarnje i vanjske hidrantske mreže
 • Ispitivanja protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanja sustava plinodetekcije
 • Ispitivanja učinkovitosti ventilacije
 • Pregled i servis vatrogasnih aparata
 • Ispitivanje dizala
 • CLOUD servis za pohranu podatakaJeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?