Minimalno tehnički uvjeti

Prije početka poslovanja važno je paziti na detalje oko osiguravanja optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti, prvenstveno to se odnosi na pitanje  minimalnih tehničkih uvjeta.

Kod registriranja tvrtke ili obrta za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma itd.  nužno je prije početka rada ishoditi uvjerenje kojim upravno nadzorno tijelo potvrđuje da oprema za rad i prostor ispunjavaju propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Na području cijele Republike Hrvatske obavljamo ispitivanja i usluge koje su potrebne za pribavljanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta.

Minimalno tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Ispitivanje buke
 • Ispitivanje onečišćenja zraka od štetnih emisija (za objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela)
 • Mikrobiološka analiza vode (za objekt koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)
 • Ispitivanje  nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (za objekt koji se prvi put otvara)
 • Ispitivanje nepropusnosti sabirne jame (za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu)
 • Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
 • Ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja 

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
 • Ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja 

Minimalno tehnički uvjeti za apartmane

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
 • Ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Mikrobiološka analiza vode (o potrebi)
 • Ispitivanje nepropusnosti sabirne jame (ukoliko postoji)

Minimalno tehnički uvjeti za trgovine

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
 • Ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Ostalo ovisno o vrsti djelatnosti, izgrađenosti i opremljenosti prostora

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?