Uvođenje međunarodno priznatih normi u poslovanje tvrtke Inspekt

Projekt “Uvođenje međunarodno priznatih normi u poslovanje tvrtke Inspekt” obuhvaća uvođenje normi ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem, OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i ISO 41001 Upravljanje objektima. 

 

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete sustava upravljanja poslovnim procesima kroz uvođenje i primjenu međunarodno priznatih normi, čime će se doprinijeti povećanju povjerenja postojećih i potencijalnih kupaca i poslovnih partnera, odnosno povećanju konkurentnosti Društva. Opseg certifikacije će biti stručni poslovi ZNR, stručni poslovi ZOP, stručni poslovi ZO, laboratorij (ZOP,ZO) i projektiranja.

Razdoblje provedbe projekta je od siječnja 2019 do svibnja 2019 godine. Za provedbu certifikacije biti će odabrana renomirana certifikacijska kuća.

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?