NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih INSPEKT

Na temelju odluke Upravnog vijeća  i čl. 36 Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih INSPEKT , a sukladno odredbama čl. 40 i čl. 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),  Upravno vijeće raspisuje:

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih INSPEKT

Uvjeti:

 • Minimalno VSS 
 • organizacijske, komunikacijske i upravljačke vještine
 • najmanje 8 godina iskustva na rukovodećim poslovima
 • poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
 • jasna vizija rada u mandatu
 • poznavanje sustava obrazovanja Republike Hrvatske 
 • iskustvo u pribavljanju sredstava iz raznih izvora financiranja
 • iskustvo u pripremi, provođenju i upravljanju projektima

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • plan rada za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se primaju na adresu: Ustanove za obrazovanje odraslih INSPEKT, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb  s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove za obrazovanje odraslih INSPEKT  „-Ne otvaraj“.

 Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?