Zaštita podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba će se primjenjivati u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti. Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

  • Pravo na pristup (Članak 15) – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati s INSPEKT-om te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.
  • Pravo na ispravak (Članak 16) – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
  • Pravo na brisanje (Članak 17) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je INSPEKT nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
  • Pravo na ograničenje obrade (Članak 18) – može se od INSPEKT-a zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka (Članak 20) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor (Članak 21) – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.
  • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) (Članak 22) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
  • Pravo na pritužbu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, na ovoj stranici omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u INSPEKT. 

Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Zahtjev za povlačenje privole

Za sva pitanja u vezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka možete se obratiti na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na broj telefona: 01/4921636

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?